Certifikati

Certifikat je službena potvrda kojom tvrtka pokazuje sukladnost vlastitog Sustava upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane prema međunarodnim normama. Certifikacija je nezavisan proces koji se vrši od treće strane, certifikacijskog tijela, te na taj način predstavlja transparentnu i sigurnu potvrdu valjanosti sustava i upravljanja kvalitetom. 

„CRO-GO“ CERTIFIKATI

„Cro-go“ d.o.o. posjeduje HACCP certifikat, te se trenutno provodi uvođenje ISO 9001: 2008. Zbog stalnog nadzora nad svojim proizvodima i zbog ponude zdravstveno ispravnih i kvalitetnih proizvoda, uveli smo sustav HACCP kako bismo izdvojili one dijelove u procesu proizvodnje i distribucije u kojima su rizici mogući i vjerojatni te da uspostavimo nadzor nad tim tzv. kritičnim kontrolnim točkama kako osigurali proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.

SGS-HACCP

HACCP, “Hazard Analysis Critical Control Point”, je sistematični preventivni pristup sigurnosti hrane koji identificira fizičke, kemijske i biološke opasnosti koje se mogu dogoditi pri proizvodnji određene kategorije proizvoda. HACCP metodologija je razvijena od strane Codex Alimentarius odbora te se opisuje kroz poznatih 7 HACCP principa. Isti sustav se koristi u prehrambenoj industriji kako bi se identificirale sve potencijalne opasnosti te se na taj način omogućila kontrola kritičnih kontrolnih točaka (CCP) što rezultira redukcijom ili eliminacijom rizika od realizacije istih. Sustav se primjenjuje na sve faze proizvodnje hrane kao i procese pripreme, distribuciju, skladištenje i dr. Primjenom HACCP sustava, osiguravamo zdravstvenu ispravnost i sigurnost naših proizvoda.

SGS – ISO 9001

ISO 9001 je povezan sa upravljanjem kvalitetom u slučaju proizvodnje, razvoja i usluga tvrtki koje učinkovito upravljaju poslovanjem primjenom najboljih metoda u svojoj praksi. To potvrđuje postojanje zajedničkog sustava  za upravljanje sigurnošću u poduzeću dobavljača koji se bazira na politici, ciljevima, procesu planiranja, odgovornosti, kontroli, korektivnim i preventivnim akcijama. Certifikacija prema ISO 9001:2008 pokazuje sposobnosti tvrtki da primjenjuju određene zahtjeve kvalitete u proizvodnji dobara, usluživanju kupaca, odnosima sa dobavljačima itd.