Naša vizija

Vizija poduzeća je nastaviti dosadašnju proizvodnju pekarskih i slastičarskih proizvoda, te ju usavršavati u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Također, cilj nam je krenuti u proizvodnju ekoloških proizvoda, te funkcionalne hrane (hrana koja ima povoljne učinke na zdravlje). U tom pogledu već smo krenuli s projektom novog proizvoda Probio Plus žitarica, koji je i odobren od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kao proizvod koji pomaže u ravnoteži probave. Uskoro ga planiramo staviti na tržište. Također, cilj nam je što više koristiti kvalitetne sirovine, bez dodataka aditiva. Dugoročno gledajući namjeravamo postati prepoznatljiv kvalitetan brand kako u pekarskoj industriji, tako i u proizvodnji ekoloških proizvoda.